FUNDACJA


Podstawy prawne


Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r. nr 46, poz.203) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873) oraz postanowień naszego statutu

 

Cele Fundacji:


1. Podtrzymywanie tradycji narodowej z uwzględnieniem jej chrześcijanskich korzeni i humanistycznych wartości, pielegnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. 
2. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, oświatowej i wychowawczej.
3. Organizowanie i wspieranie edukacji na różnych szczeblach kształcenia.
4. Prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia i edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży.
5. Działalność charytatywna polegająca na niesieniu pomocy duchowej i materialnej osobom znajdującym sie w trudnej sytuacji życiowej .

 

W ramach realizacji swych celów Fundacja prowadzi w Warszawie Prywatną Szkołe Podstawową Nr 108 im. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, na terenie której przejawia się działalność Fundacji.