A oto kadra naszej szkoły:

 

p. mgr Małgorzata Kubiakowa

- dyrektor szkoły - nauczyciel j. polskiego i historii; nauczyciel mianowany; staż – 30 lat; wykształcenie: mgr filologii polskiej, specjalizacja nauczycielska i edytorska; studia podyplomowe – historia; studia podyplomowe polityki i zarządzania oświatą; redaktor merytoryczny, świadectwo Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek; dyrektor szkoły


ks. mgr Krzysztof Peklicz OSJ

- dyrektor ds. administracyjnych - katecheta, opiekun duchowy. Ukończył studia filozoficzno - teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

 

p. mgr Barbara Bieleń 
– nauczyciel przyrody; staż nauczycielski – 15 lat; wykształcenie: mgr geografii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; dodatkowo redaktor-kartograf w wydawnictwie kartograficznym i przedsiębiorstwie geodezyjnym

 

p. mgr Edyta Cios 
  nauczyciel kontraktowy plastyki i techniki; staż – trzy lata; wykształcenie: mgr pedagogiki oraz studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i nauczania początkowego; studiuje terapię pedagogiczną

p. mgr Luiza Szczepaniak 
nauczyciel nauczania zintegrowanego, nauczyciel kontraktowy. Wykształcenie: mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego; studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej; ukończony kurs terapii ręki i stopy.

p. mgr Sylwia Ptaszek

nauczyciel matematyki i fizyki. Wykształcenie: fizyka specjalność matematyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie; studia III stopnia z fizyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia z fizyki medycznej na AGH

p. mgr Anna Będkowska
– absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku filologia, specjalność filologia angielska z wiedzą o kulturze, specjalizacja nauczycielska, posiada uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz przedmiotu wiedza o kulturze w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Kurs wymowy z języka angielskiego na poziomie C1 w Empik School w Warszawie. Kurs konwersacyjny z języka angielskiego na poziomie C1 w Empik School w Warszawie.

 

p. mgr Dominika Ujazdowska 
– nauczyciel j. hiszpańskiego; wykształcenie: psycholog, Uniwersytet Complutense w Madrycie; filologia hiszpańska, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej; kurs języka hiszpańskiego, Malaga, Hiszpania; kurs języka hiszpańskiego, Kadyks, Hiszpania; oficjalny dyplom znajomości języka hiszpańskiego DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera)

 

p. mgr Maciej Konopka
 – nauczyciel SKS, instruktor pływania

 

p. mgr Elżbieta Paciukanis
nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania

 

p. mgr Beata Ptaszyńska
– nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel stażysta; wykształcenie: mgr filologii germańskiej, Uniwersytet Warszawski, absolwentka kursów językowych w Niemczech, obecnie doktorantka w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 

p. mgr Anna Matecka

- nauczyciel nauczania zintegrowanego. Wykształcenie: 1998 r. – rok ukończenia PWST (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna) we Wrocławiu - wydział aktorski; 2009 r. – Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu, Wydział Pedagogiczny z uprawnieniami do nauczania wszystkich przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych we wszystkich typach placówek; 2017 r. – Studia podyplomowe – CHAT – Wydział Pedagogiczny, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca dyplomowa pt." Wpływ zajęć teatralnych na rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym".

 

p. mgr Katarzyna Wapińska

- nauczyciel nauczania zintegrowanego, reedukator, olifrenopedagog, terapeuta Si , logopeda oraz terapeuta ręki, wykształcenie -mgr pedagogiki specjalnej z zakresu 2 specjalności : oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki korekcyjno-wyrównawczej w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Studia Podyplomowe Logopedyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej, Polskie Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej-certyfikowany terapeuta SI z kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii, terapeuta ręki metodą Sihand , Studia glottodydaktyczne-program wychowania językowego

p. mgr Marta Gromek - Psycholog

- absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunku psychologia, specjalność: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Ukończyła studia podyplomowe na SWPS w zakresie studium pedagogicznego. Od wielu lat związana z pracą z dziećmi. Ukończyła roczny staż w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży). Posiada certyfikat z „Terapii ręki” oraz „Treningu Umiejętności Społecznych”. 

 
p. mgr Agnieszka Miernik – nauczyciel nauczania zintegrowanego, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel wspomagający .Wykształcenie: studia licencjackie Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach – terapia pedagogiczna, studia magisterskie Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie – nauczanie wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną.

p. dr inż. Danuta Wawszczak - nauczyciel chemii. Od 30 lat pracownik naukowy Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Doświadczenie w pracy dydaktycznej z młodzieżą szkół średnich i studentami odbywającymi praktyki przedmiotowe. Wykształcenie: doktor inżynier chemii

uzyskany na Politechnice Łódzkiej.

s. mgr Małgorzata Bulowska CSA - katechetka, wychowawca świetlicy szkolnej. Studia - Uniwersytet Śląski w Katowicach- pedagogika opiekuńczo wychowawcza oraz Studium Katechetyczne przy Kurii Metropolitarnej w Warszawie.

mgr Marcin Redziński vel Rydzyński - nauczyciel matematyki, nauczyciel stażysta. Wykształcenie mgr Rachunkowość i Audytu, studia podyplomowe w zakresie Matematyki oraz przygotowanie pedagogiczne.


p. mgr Marek Podemski 
- nauczyciel muzyki. 


p. mgr Stanisław Marek
– nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, Ukończył wydział historii UKSW oraz socjologii w Collegium Civitas. Pracownik Biblioteki Narodowej zaś z zamiłowania pszczelarz prowadzący własną pasiekę.


p. mgr Karolina Mroczkowska - psycholog, pedagog szkolny, absolwentka SWPS © TUR PROJECT s.c.