PRZEWODNICZĄCY:

ULA JAKUBIAK


ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO:

KRYSTIAN WASILEWSKI


SKARBNIK:

FRANEK KAMIŃSKI


OPIEKUN SAMORZĄDU:

mgr SYLWIA PTASZEK© TUR PROJECT s.c.