1.Tu w naszej szkole dzień po dniu
Uczymy się zdobywać świat
Na drodze wiary naszej tu
Młodości piękny rośnie kwiat


REF. Wspieraj Maryjo wielki trud
Cierpliwie przy nas zawsze stój
Niech w naszych sercach będzie Bóg
A w naszych rękach pracy znój


2. Uczymy się nadzieją żyć
Wśród świata, co rozpaczą tchnie
By razem z wiedzą, łaskę pić
I miłość w sercach mieć na dnie


REF. Wspieraj Maryjo wielki trud
Cierpliwie przy nas zawsze stój
Niech w naszych sercach będzie Bóg
A w naszych rękach pracy znój


3. Pracować to zaszczytny cel
W pracy zdobywać życia szczyt
To hasło zawsze z nami dziel
Będziesz szczęśliwy tak jak nikt


REF. Wspieraj Maryjo wielki trud
Cierpliwie przy nas zawsze stój
Niech w naszych sercach będzie Bóg
A w naszych rękach pracy znój

 

tekst s. Anna Ziętek
                                             Melodia  Przemysław Piekutowski

 © TUR PROJECT s.c.