Szczegółowe informacje na dotyczące egzaminu ósmoklasisty można znaleźć ma stronie

oke.gov.pl

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

 

język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00

 

matematyka – 26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00

 

język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9:00© TUR PROJECT s.c.