Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Normy i zasady zachowania uczniów w PSP 108

Normy i zasady zachowania uczniów w PSP 108

I. Ogólne zasady zachowania

 

- używam słów: proszę, dziękuję, przepraszam,

- kulturalnie zwracam się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób,

- nie używam brzydkich, wulgarnych słów, jestem miły i uprzejmy w stosunku do innych ludzi,

- wyjmuję ręce z kieszeni, gdy mówię „dzień dobry” lub z kimś rozmawiam,

- nie prowadzę rozmowy lub dyskusji podniesionym tonem,

- okazuję szacunek ludziom starszym, niepełnosprawnym,

- dbam o porządek i czystość w szkole i otoczeniu,

- nie biję innych i nie prowokuję ich, nie wymuszam, nie grożę, nie szantażuję, nie zabieram i nie niszczę cudzej własności.

 

II. Schludny wygląd/ubiór ucznia

 

- do szkoły ubieram się czysto i bez zbędnych dodatków,

- w dniu uroczystości szkolnej zakładam strój galowy (biała bluzka, koszula, ciemne spodnie lub spódnica),

- nie noszę do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (scyzoryków, noży, zapałek, ostrych narzędzi),

- jeżeli przynoszę do szkoły kosztowne przedmioty to ponoszę za nie odpowiedzialność.

 

III. Zachowania uczniów w szkole

 

1. Po przyjściu do szkoły:

- rozbieram się w szatni i zmieniam obuwie,

- przebywam na głównym korytarzu, gdzie jest dyżurujący nauczyciel.

2. Po dzwonku na lekcję:

- ustawiam się wzdłuż sali i czekam na przyjście nauczyciela,

- spokojnie wchodzę do sali i przygotowuję się do lekcji.

3. W czasie lekcji:

- uważam, wykonuję polecenia nauczyciela i nie rozmawiam,

- biorę aktywny udział w lekcji,

- przez podniesienie ręki sygnalizuję chęć odpowiadania lub zapytania,

-nie przerywam, gdy mówi ktoś inny,

- do łazienki wychodzę tylko wtedy, kiedy to jest naprawdę konieczne (potrzebę wyjścia zgłaszam nauczycielowi),

- jeżeli źle się czuję, zgłaszam to nauczycielowi,

- nie jem, nie piję napojów i nie żuję gumy podczas zajęć,

- pamiętam o tym, że lekcję zawsze kończy nauczyciel (nie pakuję się i nie wychodzę z klasy bez wyraźnego sygnału z jego strony).

4. W czasie przerw

- nie biegam, nie stwarzam zagrożenia dla siebie i innych,

- na boisku i przed szkołą mogę przebywać w wyznaczonym okresie, gdy jest obecny nauczyciel dyżurujący,

- zgodnie z przeznaczeniem korzystam z toalety,

- nie uczestniczę, ani nie inspiruję lekkomyślnych zabaw, które mogą zagrażać mojemu zdrowiu lub innych osób,

- nie opuszczam budynku szkoły (poza wyznaczonymi okresami) ani terenu szkoły,

- ze wszystkimi sprawami zwracam się do nauczycieli dyżurujących,

- unikam hałaśliwego zachowania,

- nie biegnę na stołówkę szkolną w czasie przerw obiadowych,

- z telefonu komórkowego mogę skorzystać jedynie za zgodą nauczyciela w wyznaczonym przez niego miejscu.

5. Po skończonych lekcjach:

- spokojnie schodzę do szatni pod opieką nauczyciela (ubieram się, zmieniam obuwie),

- nie wdaję się w żadne bójki i przepychanki,

- nie oddalam się z osobami nieznajomymi i nie biorę od nich żadnych produktów.

 

IV. Staram się być koleżeński

 

- nie ujawniam powierzonych mi tajemnic (chyba, że tajemnice te zagrażałyby bezpieczeństwu ucznia lub innych osób),

- pomagam w nauce słabszym,

- służę pomocą, gdy kolega jej potrzebuje (np. w czasie choroby lub trudnych sytuacjach losowych),

- nie umieszczam obraźliwych tekstów, zdjęć lub opinii w Internecie,

- nie wyśmiewam się z innych dzieci i ich nie obgaduję,

- nie dyskutuję na temat rodziców kolegów.

 

V. Jestem prawdomówny i odpowiedzialny

 

- ponoszę odpowiedzialność za siebie i swoje czyny,

- przyznaję się do swojej winy, jestem prawdomówny,

- obiektywnie oceniam konfliktowe sytuacje,

- o niebezpiecznych zdarzeniach natychmiast informuję nauczyciela lub inne dorosłe osoby,

- nie oskarżam innych,

- nie wyłudzam pieniędzy i nie przywłaszczam sobie żadnych cudzych rzeczy,

- dotrzymuję ustalonych terminów (zwrot książek, sprzętu sportowego, sprawdzianów, usprawiedliwień),

- jestem punktualny, szanuję czas i pracę własną i innych,

- nie chodzę na wagary.

 

VI. W czasie uroczystości, imprez i akcji szkolnych

 

- zawsze zachowuję się kulturalnie i taktownie,

- godnie reprezentuję szkołę,

- podczas śpiewania hymnu szkoły lub hymnu państwowego stoję w pozycji „baczność”,

- kulturalnie zachowuję się w środkach komunikacji miejskiej, nie zakłócając spokoju innym podróżnym

- ubieram się stosownie do sytuacji.

 

VII. Spożywanie posiłków w szkole

 

- kanapki zjadamy w klasach lub w jadalni, nie wolno chodzić z jedzeniem po schodach, ani korytarzach,

- resztki drugiego śniadania zabieramy do domu – nie wyrzucamy jedzenia do kosza

 

VIII. Staram się pracować nad własnym charakterem i postępować zgodnie z przyjętymi normami

 

IX. Przestrzeganie i stosowanie się do norm może być nagradzane, a nie przestrzeganie karane (nagrody i kary wymierza nauczyciel, wychowawca klasy, Dyrektor Szkoły)

Data dodania: 2022-10-16 11:08:41
Data edycji: 2022-10-16 11:10:01
Ilość wyświetleń: 1174

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej