O Nas


   Prywatna Szkoła Podstawowa

Nr 108

im. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

 

istnieje od 1997 roku.

 

Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja "Szkoła III Tysiąclecia".

 

  

 

   Szkoła prowadzi nauczanie na poziomach od 0 do 6.
Liczba dzieci w klasach nie przekracza 15 osób, dzięki czemu skutecznie możemy podejmować indywidualną pracę z uczniem .

Działalność wychowawcza jest zindywidualizowana - poprzez bezpośredni kontakt umacniamy więzi między wszystkimi członkami naszej szkolnej społeczności i staramy się kształtować młodych, świadomych, otwartych na świat  ludzi, członków Kościoła Katolickiego i obywateli naszej Ojczyzny.

  

W naszej szkole wybraliśmy najlepsze programy wychowawczo - dydaktyczne, które umożliwiają realizowanie zarówno tego, co obowiązkowe i cenne w podstawie programowej nauczania, dając równocześnie nieograniczone możliwości realizacji własnych założeń programowych.

Ich realizacją zajmuje się starannie dobrana kadra pedagogiczna, twórczo podchodząca do swojej pracy i ściśle współpracująca z rodzicami naszych uczniów. 

   Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków
( 3  godz. tygodniowo w klasach 0-III i 5 godz. w klasach IV-VI ).

   Nie zapominamy również, że przedmiotem chrześcijańskiego wychowania jest cały człowiek; duch złączony z ciałem w jedności natury.
Dlatego, oprócz kół zainteresowań z przedmiotów ścisłych i humanistycznych, proponujemy uczniom dodatkowe zajęcia plastyczno - techniczne, naukę gry na keyboardzie, język hiszpański, SKS, warsztaty, klub małego odkrywcy, zajęcia wyrównawcze i reedukację a raz w tygodniu wyjeżdżamy na basen.

Szkoła ma charakter katolicki, co oznacza, że nasz program wychowawczy jest oparty na Dekalogu i chrześcijańskich zasadach wychowania dzieci i młodzieży. 

Dlatego w pierwsze piątki miesiąca i święta kościelne, o godz. 8.00, spotykamy się na wspólnej Mszy Św. Praktykujemy także spowiedź pierwszopiatkową. W Adwencie przeżywamy Roraty, a w Wielkim Poście - Drogę Krzyżową.

Każdy dzień rozpoczynamy w kaplicy krótką, wspólną modlitwą, po której rozchodzimy się na zajęcia lekcyjne.

 

 O godzinie 9:55 jemy wspólnie drugie śniadanie,
a o 13.35 proponujemy pyszny, jednodaniowy obiad.